CYNHWYSION

FLOUR. DWR. SALT.

Mae'r cyfan yn dechrau gyda'r cynhwysion naturiol symlaf a mwyaf gostyngedig ...

Mae ein cynhyrchion bara yn rhydd o ychwanegion ac yn osgoi defnyddio burum masnachol, lle yn lle hynny rydym yn dewis ein lefain surdoes 10+ oed (bacteria gwyllt wedi'i wneud o flawd a dŵr) sy'n cael ei fwydo bob dydd ac sy'n cael ei eplesu am hyd at 24 awr mewn er mwyn cynyddu treuliadwyedd a chynyddu blas i'r eithaf.

Mae'r broses yn dechrau gyda'r lefain cyn cael ei ffurfio yn does cychwynnol cyn profi dros nos. Trwy gydol yr amser hwnnw caniateir i'r bara ddatblygu'n araf ac yn naturiol cyn ei ffurfio yn y torthau amrywiol sy'n cael eu pobi yn ein popty carreg.

Ar gyfartaledd mae pob swp o'n bara yn cymryd tua 36 awr o'r gymysgedd gychwynnol i gynhyrchu'r cynnyrch terfynol, er unwaith maen nhw'n taro'r fainc mae'n deg dweud nad ydyn nhw yno am hir!